Bảng chọn

SQL Server CAL 2017. Open License - Single Level C Device, 359-06554

  • Sơ lược về sản phẩm

   • Vĩnh viễn
   • Thương mại
   • Bản đầy đủ
   • Dành cho văn phòng
   • Phiên bản tiếng Anh
   • Thư điện tử
 • Đặc tính
  • Gia đình Microsoft SQL Server CAL
  • Ngôn ngữ Phiên bản tiếng Anh
  • Loại tổ chức Thương mại
  • Hiệu lực Vĩnh viễn
  • Hình thức giao hàng Thư điện tử
  • Số bộ phận của nhà sản xuất 359-06554
 • Mô tả

  Microsoft SQL Server là một nền tảng quản lý dữ liệu thông minh, hiệu quả và đáng tin cậy, sẵn sàng cho các ứng dụng kinh doanh khắt khe nhất, giúp giảm chi phí duy trì các hệ thống hiện có và phát triển các ứng dụng mới, đồng thời cung cấp tính năng BI mạnh mẽ cho tất cả nhân viên của công ty.

  Microsoft SQL Server CAL – giấy phép truy cập máy khách SQL Server.