• Trang chính
 • Các Điều khoản và Quy định về cửa hàng trực tuyến

Các Điều khoản và Quy định về cửa hàng trực tuyến

Lần sửa gần nhất: 11 tháng 06 năm 2022

Các Điều khoản và Quy định của trang web store.noventiq.vn cũng như đối với bất cứ loại hình quảng cáo, kênh quảng cáo, trang web trên điện thoại và ứng dụng trên di động (nếu có) liên quan tới, liên hệ tới, hoặc kết nối tới (gọi chung ở đây là “trang web”), được sở hữu bởi công ty SL International Company Limited (“Noventiq Vietnam Company Limited – Công ty TNHH Noventiq Việt Nam”, “chúng tôi”, “chúng ta”, hoặc “của chúng tôi”) có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0313065100 và trụ sở đặt tại Tầng 4, Tòa nhà Phương Long 2, số 16 phố Nguyễn Trường Tộ, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Các Điều khoản và Quy định cấu thành nên một thỏa thuận pháp lý giữa bạn, với tư cách cá nhân hoặc đại diện cho một tổ chức (“bạn”, “của bạn”) và Noventiq Vietnam Company Limited – Công ty TNHH Noventiq Việt Nam, về việc truy cập, sử dụng trang web và các giao dịch bạn thực hiện trên trang web.

Bạn chấp nhận rằng bằng việc truy cập vào trang web hoặc đặt hàng trên trang web, nghĩa là bạn đã đọc, hiểu và đồng thuận với các Điều khoản và Quy định này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TOÀN BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY ĐỊNH TRÊN, BẠN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG CỬA HÀNG VÀ PHẢI NGỪNG VIỆC SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

Trang web hướng tới các khách hàng đủ tuổi theo quy định của pháp luật nước sở tại. Những cá nhân không đủ tuổi theo quy định của pháp luật không được phép sử dụng hoặc đăng ký trên trang web.

Đăng ký

Bạn có thể được yêu cầu đăng ký với trang web. Để mở tài khoản bạn phải hoàn thành quá trình đăng ký và cung cấp các thông tin được cập nhật, hoàn thiện và chính xác theo mẫu đăng ký. Bạn chịu trách nhiệm đối với tính bảo mật của thông tin tài khoản và mật khẩu, cũng như với toàn bộ các hoạt động diễn ra trên tài khoản. Chúng tôi có quyền xóa, phục hồi, hoặc thay đổi tên bạn lựa chọn nếu chúng tôi xác định rằng, bằng sự cân nhắc thận trọng nhất, rằng tên tài khoản của bạn là không phù hợp, tục tĩu, hoặc đáng lên án.

Sản phẩm và khả năng cung cấp

Chúng tôi nỗ lực trong việc hiển thị các nội dung chính xác nhất có thể trên trang web của chúng tôi, bao gồm các mô tả về sản phẩm của bạn, và các mức giá đang được đặt. Tuy nhiên, chúng không đảm bảo rằng các nội dung, tính chất, đặc điểm, và các chi tiết của sản phẩm là chính xác, hoàn thiện, đáng tin cậy, hiện hữu, và không có các lỗi khác.

Cửa hàng trực tuyến của chúng tôi chấp nhận các giao dịch trong lãnh thổ Việt Nam (“Lãnh thổ”). Những giao dịch yêu cầu chuyển hàng ra ngoài lãnh thổ sẽ không được chấp thuận.

Việc hoàn thành toàn bộ các giao dịch của cửa hàng trực tuyến là tuỳ thuộc vào tình trạng sẵn có. Chúng tôi có thể từ chối hoặc loại bỏ bất cứ giao dịch nào trong bất cứ thời gian nào, chúng tôi bồi hoàn mọi chi phí phát sinh cho bạn.

Chúng tôi có thể, bằng sự thận trọng nhất, giới hạn hoặc tạm dừng khối lượng giao dịch của từng người, từng hộ gia đình, hoặc từng giao dịch. Những giới hạn này có thể bao gồm các giao dịch được phát sinh hoặc thông qua hoặc trên cùng một tài khoản, phương tiện thanh toán, và/hoặc các giao dịch sử dụng cùng một địa chỉ gửi hóa đơn hoặc địa chỉ nhận hàng. Chúng tôi có quyền giới hạn hoặc cấm các giao dịch, trên đánh giá của chúng tôi, các giao dịch đó được thực hiện bởi những người buôn bán, người mua đi bán lại, hoặc nhà phân phối.

Đặt hàng

Để đặt hàng trên trang web, bạn cần phải thêm những sản phẩm mình muốn mua vào giỏ mua hàng hoặc điền vào biểu mẫu theo yêu cầu. Để hoàn thiện đơn hàng, điền vào các biểu mẫu cần thiết và thực hiện theo các bước được hiển thị trên trang web. Màn hình sẽ hiển thị số tiền phí và các chi tiết khác trong đơn hàng.

Đơn đặt hàng của bạn là một đề nghị mua các sản phẩm được liệt kê trong đó với sự đồng ý của bạn trong việc tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện được đưa ra mà không có sửa đổi. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải bán sản phẩm cho bạn nếu điều kiện của bạn là chúng tôi phải sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này.

Chúng tôi chấp nhận bất kỳ khoản thanh toán nào do bạn thực hiện liên quan đến các sản phẩm không nằm trong chấp nhận của chúng tôi với đơn hàng của bạn và thỏa thuận mua bán hợp pháp không được hình thành cho đến khi bạn nhận được một đơn xác nhận đặt hàng và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ cung cấp sản phẩm trước đó.

Nếu đơn đặt hàng của bạn được chúng tôi chấp nhận, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một đơn xác nhận và theo đó là thông báo cho bạn về tình trạng giao hàng của đơn hàng bạn đã mua. Trước khi đơn xác nhận hàng được cung cấp, chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đề nghị mua Sản phẩm nào mà không cần đưa ra lý do hay chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại hoặc chi phí nào khác, ngoài việc hoàn trả lại số tiền đã nhận từ bạn nếu (bao gồm và không giới hạn) những trường hợp sau đây xảy ra:

 • Sản phẩm không có sẵn / trong kho;
 • Thông tin thanh toán của bạn không chính xác hoặc không thể xác minh;
 • Đơn đặt hàng của bạn bị hệ thống an ninh của chúng tôi cảnh báo là đơn đặt hàng bất thường hoặc đơn đặt hàng có khả năng bị gian lận;
 • Thanh toán của bạn không được nhận trong vòng 3 ngày tiếp theo sau khi đơn đặt hàng của bạn được chấp nhận;
 • Chúng tôi tin rằng bạn chưa đủ tuổi hợp pháp ở quốc gia của bạn;
 • Có lỗi trong giá hiển thị trên Trang web;
 • Chúng tôi không thể giao hàng đến địa chỉ do bạn cung cấp;
 • Do một sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chẳng hạn như sơ hở và trục trặc của hệ thống;
 • Trong trường hợp sai chính tả, các lỗi khác hoặc nhầm lẫn trong thông tin trên Trang web;
 • Nếu đơn đặt hàng vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Giá cả

Tất cả mức giá, chiết khấu và khuyến mãi được đăng trên Trang này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Giá thành tính cho một sản phẩm là giá có hiệu lực tại thời điểm đặt hàng và được thể hiện trong email xác nhận đơn hàng của bạn. Việc tăng giá sẽ chỉ áp dụng cho các đơn hàng được đặt sau những thay đổi đó. Noventiq Vietnam Company Limited – Công ty TNHH Noventiq Việt Nam có quyền hủy đơn đặt hàng mà không cần thông báo trước nếu như có lỗi do kỹ thuật hoặc con người, chẳng hạn như liệt kê các sản phẩm có mức giá bị lỗi.

Giá được đưa ra trên Trang web đã bao gồm các loại thuế cho giao dịch mua trong Lãnh thổ của bạn và sẽ được trình bày trong trang hoàn tất giao dịch mua trước khi kết thúc đơn đặt hàng. Mọi khoản thuế, hoặc phí và lệ phí thuộc về hải quan cần phải trả bên ngoài Lãnh thổ được áp dụng cho bạn hoặc giao dịch mua của bạn, sẽ do bạn chịu trách nhiệm.

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, một số giao dịch có thể yêu cầu chuyển đổi ngoại tệ hoặc cần xử lý ở một số quốc gia khác, và ngân hàng của bạn có thể tính chi phí bổ sung cho các dịch vụ của họ, vì vậy bạn nên liên hệ với ngân hàng để biết thêm chi tiết.

Đôi khi, chúng tôi sẽ cung cấp các chươnản và điều kiện khác tách biệt với các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu có sự mâu thuẫn giữa các Điều khoản của chương trình khuyến mãi hợp lệ và các Điều khoản và Điều kiện này, thì các điều khoản khuyến mãi sẽ được áp dụng.

Thanh toán

Chúng tôi chỉ chấp nhận thanh toán qua ngân hàng. Tất cả các khoản thanh toán sẽ dùng đơn vị tiền tệ được chỉ định trong giỏ hàng trên Trang web hoặc trong hóa đơn do chuyên gia bán hàng cung cấp.

Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản theo mức giá có hiệu lực cho các giao dịch mua của bạn cùng với mọi phí vận chuyển hiện hành, và bạn cho phép cho chúng tôi tính phí nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn đối với bất kỳ khoản tiền nào khi đặt hàng. Chúng tôi có quyền sửa chữa những sai sót hoặc nhầm lẫn về giá cả, ngay cả khi chúng tôi đã yêu cầu hoặc đã nhận thanh toán.

Gia hạn đăng ký

Nếu bạn đã đăng ký gia một sản phẩm tự động, thì sau khi gia hạn bạn sẽ phải trả tiền cho đơn hàng mới theo phương thức thanh toán đã chọn, và thông báo xác nhận việc gia hạn đăng ký sẽ được gửi cho bạn, trừ khi bạn đã yêu cầu hủy bỏ.

Noventiq Vietnam Company Limited – Công ty TNHH Noventiq Việt Nam sẽ hướng dẫn bạn cách hủy các sản phẩm đã đăng ký. Bạn cần hủy đăng ký trước ngày gia hạn để tránh bị thanh toán khi gia hạn đăng ký.

Giao sản phẩm

Tùy thuộc vào sản phẩm bạn chọn, nó có thể được đưa đến thông qua hình thức giao hàng điện tử hoặc giao hàng trực tiếp.

Đối với các đơn đặt hàng thành công trên Trang web được xác nhận bởi chúng tôi qua email, thời gian giao hàng ước tính (điện tử hoặc vật lý) sẽ được ghi rõ trong giỏ hàng khi đặt hàng. Tất cả các ngày giao hàng dự kiến ​​chỉ là ước tính. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào mà khách hàng phải gánh chịu do giao hàng trễ hạn. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ tranh chấp nào, quyết định cuối cùng sẽ là của chúng tôi.

Trong trường hợp giao hàng điện tử, sản phẩm và tất cả thông tin cần thiết để sử dụng sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã đăng ký khi đặt hàng hoặc được liên kết với tài khoản của bạn trong quá trình đăng ký.

Vận chuyển trực tiếp chỉ có sẵn cho các địa chỉ trong phạm vi lãnh thổ. Tất cả chi phí vận chuyển sẽ do bạn chi trả và thông tin về giá tương ứng được hiển thị bên cạnh phương thức vận chuyển trên Trang web. Trong trường hợp việc giao hàng bị chậm trễ do những trường hợp bất khả kháng, chúng tôi hoặc các đối tác giao hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách để hẹn lại thời điểm giao hàng. Trong trường hợp giao hàng không thành công, chúng tôi sẽ cố gắng giao lại đơn hàng của bạn một lần nữa. Nếu tất cả các nỗ lực giao hàng không thành công, đơn đặt hàng của bạn sẽ bị hủy và được hoàn lại tiền, nhưng mọi chi phí vận chuyển phát sinh cho những lần giao hàng đó sẽ do bạn chi trả. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các trường hợp giao hàng không thành công hoặc những thông tin giao hàng không chính xác do bạn cung cấp.

Chúng tôi có quyền sở hữu các sản phẩm cho đến khi chúng tôi nhận được khoản thanh toán đầy đủ bao gồm giá thành của sản phẩm, và mọi rủi ro (bao gồm cả rủi ro mất mát, trộm cắp hoặc hư hỏng) sẽ được chuyển đến cho bạn khi giao / nhận sản phẩm (Nếu có ).

Chúng tôi chỉ cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng cuối cùng. Chúng tôi không bán sản phẩm với mục đích bán lại. Khi đặt hàng với chúng tôi, bạn cần cam kết và đảm bảo rằng việc mua các sản phẩm của chúng tôi chỉ nhằm mục đích sử dụng cá nhân mà không được sử dụng trong hoạt động thương mại của bạn. Nếu chúng tôi có cơ sở để tin rằng bạn không mua sản phẩm với tư cách là người dùng cuối, chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn.

Chính sách hoàn trả

Nếu không có sự chấp thuận của chúng tôi, tất cả các đơn hàng do bạn đặt trên Trang web sẽ không thể hủy và không được hoàn lại.

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, chúng tôi không chấp nhận trả lại các sản phẩm mà bạn đã mua trên Trang web.

Với bất chấp những điều đã nói ở trên, nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về sản phẩm, vui lòng gửi chúng tới địa chỉ được cung cấp ở cuối Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi sẽ cố gắng xử lý hoặc tư vấn cho bạn cách giải quyết thuận tiện nhất, nhưng trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại này.

Noventiq Vietnam Company Limited – Công ty TNHH Noventiq Việt Nam cũng có thể thực thi Chính sách hoàn trả sản phẩm và Chính sách hủy đơn hàng riêng biệt và đăng chúng trên Trang web. Trong trường hợp này, các chính sách đó sẽ thay thế hoàn toàn các điều khoản của phần "Chính sách Trả hàng" này.

Bảo hành và Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Noventiq Vietnam Company Limited – Công ty TNHH Noventiq Việt Nam không phải là nhà sản xuất (nhà phát triển) sản phẩm và không cung cấp bảo hành riêng cho sản phẩm, ngoài các bảo hành có thể được cung cấp bởi nhà sản xuất (nhà phát triển). Chỉ nhà sản xuất (nhà phát triển) mới cung cấp bảo hành cho sản phẩm, và tất cả các điều khoản và điều kiện của bảo hành đó sẽ được điều chỉnh bởi văn bản của nhà sản xuất (nhà phát triển), bao gồm (nhưng không giới hạn), tài liệu bảo hành và các thỏa thuận với nhà sản xuất (EULA, SLA, vân vân.). Noventiq Vietnam Company Limited – Công ty TNHH Noventiq Việt Nam có thể hỗ trợ bạn tìm địa chỉ các trung tâm bảo hành và trung tâm hỗ trợ của nhà sản xuất (nhà phát triển), nhưng sẽ không trực tiếp tiếp nhận và xử lý các yêu cầu bảo hành của bạn.

Với tuyên bố rõ ràng tại đây hoặc bằng pháp luật theo yêu cầu, tất cả các sản phẩm trên trang web này được cung cấp “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có bất kỳ bảo đảm nào, bao gồm, không giới hạn, bất kỳ (a) bảo đảm khả năng nào; (b) bảo hành phù hợp với mục đích cụ thể; hoặc (c) bảo hành chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba; bất cứ lúc nào được pháp luật gợi ý, khóa học kinh doanh, khóa học về hiệu suất, sử dụng thương mại hoặc cách khác.

Một số giới hạn luật pháp hoặc không cho phép tuyên bố từ chối trách nhiệm hoặc các bảo đảm khác vì khiến từ chối trên sẽ áp dụng đối với tối đa được pháp luật hiện hành cho phép.

Trách nhiệm hữu hạn

Bất kỳ bất kỳ nhà cung cấp và giấy phép nào của chúng tôi, sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hậu quả, chỉ định, sự cố, đặc biệt, thiệt hại nổi bật, bổ sung hoặc tăng kết nối với bất kỳ bất kỳ khả năng nào của các điều khoản này, mất dữ liệu, quyền riêng tư hoặc bất kỳ, truyền thông dịch vụ, thiệt hại máy tính, lỗi hệ thống, chi phí dịch vụ đăng ký phát sinh ngoài, kết nối với các điều khoản này hoặc từ việc sử dụng không hợp lệ sở hữu trí tuệ của người cấp phép và nhà cung cấp của chúng tôi, đều dựa vào bảo hành, hợp đồng, khoản (bao gồm tiêu cực), trách nhiệm pháp lý sản phẩm hoặc bất kỳ lý thuyết pháp luật nào khác và không phải là phần mềm nếu có thông tin về khả năng thiết lập biện pháp khắc phục có giới hạn ở đ y là đã thực hiện mục đích cần thiết của nó.

Một số điều khoản luật pháp không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại hậu quả hoặc sự cố, vì vậy giới hạn trên sẽ áp dụng cho mặt bằng tối đa được luật hiện hành cho phép.

Không có trường hợp nào noventiq sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý của bên ngoài hoặc liên quan đến các điều khoản này hoặc từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng sản phẩm vượt quá số tiền bạn đã trả cho noventiq đối với các sản phẩm này. Các giới hạn của thiệt hại đặt ở trên là các yếu tố cơ bản của cơ sở của việc thương lượng giữa noventiq và bạn

Giới hạn trách nhiệm nêu trên sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa mà luật hiện hành cho phép.

Trường hợp bất khả kháng

Chúng tôi sẽ có hoặc không chịu trách nhiệm với bạn, cũng như không mặc định hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này đối với các thất bại hoặc chậm trễ trong việc chúng tôi thực hiện theo các Điều khoản và Điều kiện nếu chúng là kết quả từ các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm và không giới hạn như các hành động của Chúa, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất, nổ, các hoạt động của chính phủ, chiến tranh, xâm lược hoặc thù địch (cho dù chiến tranh có được tuyên bố hay không), các mối đe dọa hoặc hành động khủng bố, bạo loạn hoặc tình trạng bất ổn dân sự khác, tình trạng khẩn cấp quốc gia, cuộc cách mạng, nổi dậy, dịch bệnh, bãi khóa, đình công hoặc các tranh chấp lao động khác (có hoặc không liên quan đến lực lượng lao động của chúng tôi), hoặc sự hạn chế hoặc chậm trễ ảnh hưởng đến người vận chuyển, không có khả năng hoặc chậm trễ trong việc cung cấp nguyên vật liệu đầy đủ hoặc phù hợp, sự cố viễn thông hoặc mất điện.

Dữ liệu cá nhân

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng để xử lý, theo dõi các đơn đặt hàng, thanh toán, và cho các mục đích liên quan khác được thông báo cho bạn, chúng tôi cần thu thập, sử dụng và / hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân được bạn tự nguyện gửi. Dữ liệu cá nhân bao gồm và không giới hạn tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, và ngày mua hàng của bạn, v.v.

Ngoài ra, để giao sản phẩm cho bạn hoặc người nhận do bạn chỉ định, chúng tôi sẽ chia sẻ với các đối tác bên thứ ba dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn và người nhận đó, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, sản phẩm tên, giá và ngày mua, v.v.

Nếu bạn đặt hàng cho người khác, chúng tôi sẽ sử dụng, thu thập và xử lý thông tin của người nhận do bạn chỉ định, bao gồm và không giới hạn tên, địa chỉ giao hàng và số điện thoại của người đó. Để làm như vậy, bạn cần tuyên bố, cam kết và đảm bảo với chúng tôi rằng:

 • Bạn đã có được sự đồng ý từ người nhận được chỉ định trước khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi;
 • Người nhận được chỉ định đã đồng ý chia sẻ dữ liệu cá nhân đó với các đối tác bên thứ ba của chúng tôi nhằm mục đích xử lý đơn đặt hàng;
 • Bạn đang đại diện cho những cá nhân đó một cách hợp lệ và bạn có quyền cung cấp dữ liệu cá nhân của họ cho Noventiq Vietnam Company Limited – Công ty TNHH Noventiq Việt Nam nhằm mục đích đặt và xử lý đơn đặt hàng; và
 • Dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp là chính xác.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo vệ dữ liệu và Thông báo về quyền riêng tư để hiểu cách Noventiq Vietnam Company Limited – Công ty TNHH Noventiq Việt Nam thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về khách hàng của mình.

Quyền sở hữu trí tuệ

Trừ khi được chỉ định khác, Trang web là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa trên Trang web (gọi chung là “Nội dung”) và nhãn hiệu, dịch vụ các nhãn hiệu và biểu trưng có trong đó (“Nhãn hiệu”) do chúng tôi sở hữu và kiểm soát, đã được cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu cũng như nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác, luật cạnh tranh không lành mạnh, và luật bản quyền quốc tế và các công ước quốc tế. Nội dung và Nhãn hiệu được cung cấp trên Trang web "NGUYÊN TRẠNG" chỉ dành cho thông tin và mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện, không phần nào của Trang web và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, tái tạo, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc nếu không được khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi.

Thời hạn và Chấm dứt

Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Trang web và-hoặc tiền thu được từ giao dịch mua của bạn. Với không giới hạn bất cứ điều khoản sử dụng nào khác, chúng tôi bảo lưu quyền đối với quyết định duy nhất của chúng tôi và không có thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý khi truy cập và sử dụng trang web cho bất kỳ người nào vì không hoặc có lý do khác, bao gồm không giới hạn đối với bất kỳ tuyên bố, bảo đảm và điều kiện nào có trong điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ luật và quy định hiện hành khác. chúng tôi có thể chấm dứt việc sử dụng, tham gia của bạn vào trang web hoặc xóa tài khoản của bạn với bất kỳ nội dung hay thông tin mà bạn đã đăng lên bất cứ lúc nào mà không có cảnh báo trước.

Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ bị mất quyền đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của bạn, tên giả, tên mượn hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn là đại diện. Ngoài việc chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền thực hiện hành động pháp lý thích đáng bao gồm như theo đuổi các biện pháp dân sự, hình sự và lệnh cấm.

Sửa đổi và Gián đoạn

Noventiq Vietnam Company Limited – Công ty TNHH Noventiq Việt Nam có thể thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Các Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực tại thời điểm bạn đặt hàng theo quy định giao dịch mua lại của bạn và hợp đồng có giá trị giữa các bên, vì vậy bạn nên đọc chúng bất cứ khi nào họ sử dụng Cửa hàng. Trong trường hợp đăng ký tự động gia hạn cho các sản phẩm, trước khi gia hạn, bạn cần xem lại các Điều khoản và Điều kiện này, vì chúng có thể đã bị thay đổi.

Noventiq Vietnam Company Limited – Công ty TNHH Noventiq Việt Nam cũng có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ nội dung của Trang web bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng cung cấp tất cả hoặc một phần sản phẩm mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với các sửa đổi, thay đổi giá cả, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Trang web và các sản phẩm.

Chúng tôi không thể đảm bảo Trang web và các sản phẩm sẽ luôn có sẵn. Chúng tôi có thể gặp sự cố phần cứng, phần mềm, các vấn đề khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Trang web, vì vậy có thể dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, cập nhật, tạm ngừng, ngừng cung cấp hoặc sửa đổi Trang web bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý nào đối với những mất mát, thiệt hại hoặc sự bất tiện do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng g trình khuyến mãi trên Trang web, vì vậy giá cả có thể bị ảnh hưởng và được thay đổi bởi các Điều khotrong thời gian ngừng hoạt động của Trang web. Không có điều khoản và điều kiện nào trong các Điều khoản và Điều kiện ở đây bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Trang web hoặc cung cấp bất kỳ chỉnh sửa, cập nhật và phát hành nào liên quan.

Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Luật điều chỉnh. Các điều khoản này sẽ được điều chỉnh và định nghĩa theo luật pháp Việt Nam. Nếu luật pháp của quốc gia nơi bạn sinh sống yêu cầu áp dụng bắt buộc của họ đối với mối quan hệ của bạn với Noventiq Vietnam Company Limited – Công ty TNHH Noventiq Việt Nam hoặc đối với việc mua hàng của bạn theo các Điều khoản và Điều kiện này, thì Noventiq Vietnam Company Limited – Công ty TNHH Noventiq Việt Nam sẽ loại trừ việc áp dụng các luật đó trong phạm vi tối đa cho phép.

Đàm phán không chính thức. Để xúc tiến giải quyết và kiểm soát chi phí của bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này do bạn hoặc chúng tôi đưa ra, các Bên cần đồng ý trước tiên cố gắng thương lượng với mọi Tranh chấp (ngoại trừ những Tranh chấp được cung cấp rõ ràng bên dưới) một cách không chính thức trong ít nhất một ngày trước khi bắt đầu phân xử. Các cuộc đàm phán không chính thức như vậy bắt đầu khi có thông báo bằng văn bản từ một Bên cho Bên kia.

Ràng buộc Trọng tài. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến hợp đồng này, bao gồm các câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của hợp đồng, sẽ được xem xét và giải quyết cuối cùng bởi các tòa án hiện hành tại Việt Nam. Ngôn ngữ của quá trình tố tụng sẽ là tiếng Anh.

Những hạn chế. Các Bên đồng ý rằng bất kỳ trọng tài nào đều giới hạn trong Tranh chấp giữa các Bên riêng lẻ. Trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép, (a) không có trọng tài nào được tham gia với bất kỳ thủ tục nào khác; (b) không có quyền hoặc thẩm quyền đối với bất kỳ Tranh chấp nào được phân xử trên cơ sở kiện tập thể hoặc sử dụng các thủ tục khởi kiện tập thể: và (c) không có quyền hoặc thẩm quyền để bất kỳ Tranh chấp nào được đưa ra với tư cách có chủ đích đại diện cho công chúng hoặc bất kỳ người nào khác.

Ngoại lệ đối với Đàm phán không chính thức và Trọng tài. Các Bên đồng ý rằng các Tranh chấp sau đây không tuân theo các quy định trên liên quan đến đàm phán không chính thức ràng buộc trọng tài: (a) các Tranh chấp tìm cách thực thi, bảo vệ hay liên quan đến tính hợp lệ của bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của một Bên; (b) các Tranh chấp liên quan đến, hoặc phát sinh từ các cáo buộc trộm cắp, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền riêng tư hoặc sử dụng trái phép; và (c) các yêu cầu bồi thường theo lệnh. Nếu điều khoản này bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì không Bên nào sẽ chọn phân xử các Tranh chấp nằm trong phần đó của điều khoản này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành và Tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi một tòa án có thẩm quyền trong các tòa án được liệt kê cho quyền tài phán trên và các Bên đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của tòa án đó.

Điều khoản chung

Phân công. Noventiq Vietnam Company Limited – Công ty TNHH Noventiq Việt Nam có thể tự do chuyển nhượng các Điều khoản và Điều kiện này mà không bị hạn chế. Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình hoặc ủy quyền bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Bất kỳ nhiệm vụ hoặc ủy quyền có chủ đích nào vi phạm phần này đều vô hiệu. Không có sự chuyển nhượng hoặc ủy quyền nào làm giảm bớt bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản và Điều kiện này. Theo những điều đã nói ở trên, các Điều khoản và Điều kiện này sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của các bên, những người kế thừa của họ và những người được chuyển nhượng hợp pháp.

Không từ bỏ. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ không cấu thành việc từ bỏ việc thực thi quyền hoặc quy định đó trong tương lai. Việc từ bỏ bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào sẽ chỉ có hiệu lực nếu được ký bằng văn bản và có chữ ký của đại diện được ủy quyền hợp pháp của Noventiq Vietnam Company Limited – Công ty TNHH Noventiq Việt Nam.

Không có người thụ hưởng bên thứ ba. Các Điều khoản và Điều kiện này không và không nhằm trao bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào cho bất kỳ người nào khác ngoài bạn.

Các thông báo. Chúng tôi có thể cung cấp bất kỳ thông báo nào cho bạn theo các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách: (i) gửi tin nhắn đến địa chỉ email được dùng xác nhận đơn đặt hàng; (ii) gửi tin nhắn đến địa chỉ email hiện tại mà chúng tôi đã xác nhận là đã nhận được từ bạn; hoặc (iii) bằng cách đăng lên Trang web. Các thông báo được gửi bằng email sẽ có hiệu lực khi chúng tôi gửi email, và các thông báo được đăng lên Trang web sẽ có hiệu lực khi được đăng. Bạn có trách nhiệm giữ cho địa chỉ email của mình luôn cập nhật.

Để thông báo cho chúng tôi theo các Điều khoản và Điều kiện này, bạn phải liên hệ với chúng tôi như sau: gửi cá nhân, chuyển phát nhanh qua đêm, thư bảo đảm hoặc đã đăng ký đến các địa chỉ được nêu trong chi tiết bên dưới trong Điều khoản và Điều kiện và Điều kiện này. Chúng tôi có thể cập nhật địa chỉ nhận thông báo cho chúng tôi bằng cách đăng thông báo trên Trang web. Thông báo do giao hàng cá nhân cung cấp sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Các thông báo được cung cấp bằng thư bảo đảm hoặc đã đăng ký sẽ có hiệu lực sau ba ngày làm việc kể từ khi chúng được gửi đi.

Tính hiệu lực. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này là không hợp lệ, bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được coi là bị cắt khỏi các Điều khoản và Điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của các điều khoản còn lại.

Toàn bộ thỏa thuận. Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được coi là thỏa thuận cuối cùng tích hợp giữa bạn và chúng tôi về các vấn đề có trong đó.

Nếu bạn có bất kì câu hỏi gì liên quan đến Các điều khoản và điều kiện trên, hãy liên hệ với chúng tôi tại:

SL International Company Limited

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Phương Long 2, số 16 phố Nguyễn Trường Tộ, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chăm sóc khách hàng

E-mail: store@noventiq.vn

Điện thoại: (+84 28) 7300 3831

Điều khoản và Điều kiện dành riêng cho Sản phẩm

Nếu bạn mua sản phẩm Microsoft CSP (Nhà cung cấp giải pháp đám mây) từ Trang web, bạn hoàn toàn đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận khách hàng của Microsoft, được đăng trên trang web chính thức của Microsoft tại địa chỉ sau: https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement