Quản lý mạng

Một trang web một mình không thể đáp ứng tất cả các nhu cầu giao tiếp của công ty. Vì những mục đích này, các chương trình email đã được tạo để cho phép bạn quản lý hoàn toàn email của mình. Các ứng dụng email hiện đại được định cấu hình với tất cả các loại hệ thống liên lạc: điện thoại IP, SMS, MMS, điện thoại di động, fax, gọi hội nghị, v.v. Cách tiếp cận tích hợp như vậy để liên lạc qua Internet và mạng cho phép liên lạc nhanh chóng và tập trung. Tất cả các ứng dụng email đều được cấu hình theo chính sách bảo mật của công ty. Các chương trình email phổ biến nhất là Microsoft Office Outlook, The Bat!, FossMail.

Giao tiếp hiệu quả giữa nhân viên, đối tác và khách hàng là nền tảng của một doanh nghiệp thành công. Truyền thông trực tuyến cung cấp khả năng truy cập thông tin ngay lập tức, tăng tốc quá trình ra quyết định và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi ý tưởng. Đảm bảo giao tiếp ảo hiệu quả giữa các nhân viên ở mọi nơi trên thế giới. Cửa hàng trực tuyến của chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của các công ty thuộc mọi quy mô, chẳng hạn như Microsoft Teams và BlueJeans. Những giải pháp này bao gồm nền tảng hội nghị truyền hình tiên tiến hỗ trợ chất lượng video HD và khả năng đa người dùng.

Quản lý cơ sở hạ tầng CNTT ảo của tổ chức yêu cầu nhiều phần mềm máy chủ khác nhau. Máy chủ cho phép bạn kiểm soát các khía cạnh quản lý khác nhau trong cơ sở hạ tầng CNTT: liên lạc trên Internet và mạng, bảo trì cơ sở dữ liệu, trao đổi thông tin, truy xuất dữ liệu, truy cập từ xa vào các ứng dụng ảo và các ứng dụng khác. Các nhà cung cấp phần mềm máy chủ hàng đầu là Microsoft, Citrix, CIMCO, Red Hat, VMware, Altova, v.v. Những nhà phát triển này cung cấp các giải pháp kết hợp tính sẵn có và bảo mật của dữ liệu, sự đơn giản và phức tạp trong việc quản lý mọi hoạt động của công ty trên Internet và mạng.

Khách hàng của chúng tôi