Microsoft

Microsoft Teams

  • Bộ lọc
  • Mô tả
    Microsoft Teams là trung tâm làm việc nhóm trong Microsoft 365. Dịch vụ Teams cho phép nhắn tin tức thời, gọi âm thanh và video, cuộc họp trực tuyến phong phú, trải nghiệm di động và khả năng hội thảo trên web mở rộng. Ngoài ra, Teams còn cung cấp các tính năng mở rộng và cộng tác tệp và dữ liệu, đồng thời tích hợp với Microsoft 365 cũng như các ứng dụng đối tác và Microsoft khác.

Tại sao Noventiq

  • 10 năm tại thị trường Việt Nam
  • Là đối tác hàng đầu của các nhà cung cấp
  • Điều khoản thanh toán cá nhân
  • Miễn phí hỗ trợ khi mua hàng
  • Dịch vụ quản lý gói đăng ký miễn phí