Bảng chọn

Veeam

Veeam Backup & Replication

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    Veeam là công ty công nghệ được thành lập vào năm 2006 và hiện đang có trụ sở tại Hoa Kỳ. Veeam là sản phẩm đi đầu trong việc kiểm soát & bảo vệ dữ liệu cho doanh nghiệp.

  • Đặc tính