Veeam

Veeam Availability Suite

 • Hệ thống giấy phép

  Veeam Backup dành cho Microsoft 365

  Veeam Backup dành cho Microsoft 365 được cấp phép trên cơ sở gói đăng ký. Gói đăng ký từ 1 đến 5 năm có sẵn và khách hàng có thể chọn mua toàn bộ đăng ký trả trước hoặc thanh toán hàng năm. Khi mua gói đăng ký dài hơn bạn sẽ nhận được ưu đãi nhiều hơn. Tất cả giấy phép Đăng ký được bán theo người dùng (yêu cầu mua tối thiểu 10 giấy phép) và bao gồm Hỗ trợ sản xuất 24x7.

  Để tính số giấy phép bạn cần, hãy đếm số người dùng trong gói đăng ký Microsoft 365 của bạn. Bạn không cần phải đếm cùng một người dùng nhiều lần trên nhiều dịch vụ Microsoft 365 (ví dụ: cùng một người dùng Exchange Online, SharePoint Online và OneDrive for Business = một người dùng Veeam Backup for Microsoft 365).

  Veeam Backup Essentials

  Veeam Backup Essentials bao gồm 2 hình thức cấp phép, đó là:

  Giấy phép vĩnh viễn

  • Giấy phép vĩnh viễn được bán với giá tối thiểu 5 giấy phép mỗi gói. Một phiên bản có thể bao gồm máy ảo, máy chủ, tác nhân máy trạm, máy ảo đám mây hoặc phần bổ trợ ứng dụng SAP/Oracle và NAS. Trước khi kinh doanh, bạn có thể mua 10 gói, tổng cộng 50 bản.
  • Giấy phép này bao gồm hỗ trợ 24/7 từ các kỹ sư của Veeam.
  • Ngoài ra, giấy phép vĩnh viễn bao gồm các tính năng bổ sung của phiên bản Enterprise Plus.

  Giấy phép đăng ký

  • Một SL được cung cấp cho khách hàng trong 01 năm và được cấp phép theo phiên bản, phần mềm Veeam được sử dụng theo phiên bản. Một phiên bản có thể bao gồm máy ảo, máy chủ, tác nhân máy trạm, máy ảo đám mây hoặc phần bổ trợ ứng dụng SAP/Oracle và NAS.
  • Doanh nghiệp phải mua tối thiểu 5 bản/gói và tối đa 10 bản, tổng cộng là 50 bản.
  • Ngoài ra, giấy phép đăng ký bao gồm các tính năng của phiên bản Enterprise Plus.

  Veeam Backup & Replication

  Veeam Backup & Replication có thể được cấp phép theo số lượng phiên bản. Phiên bản là các đơn vị (hoặc mã thông báo) mà bạn có thể sử dụng để bảo vệ khối lượng công việc ảo, vật lý hoặc dựa trên đám mây của mình. Bạn phải có giấy phép với tổng số phiên bản cho khối lượng công việc mà bạn dự định bảo vệ trong Veeam Backup & Replication. Mô hình cấp phép này cho phép bạn nhận được giấy phép với một số phiên bản nhất định mà không cần biết trước loại khối lượng công việc bạn định bảo vệ. Khi có nhu cầu, bạn có thể thu hồi các phiên bản từ khối lượng công việc được bảo vệ và sử dụng lại chúng để bảo vệ các khối lượng công việc khác bất kể loại khối lượng công việc.

 • Mô tả
  Veeam cung cấp các giải pháp doanh nghiệp xoay quanh 03 chức năng nổi bật của giải pháp:

Tại sao Noventiq

 • 10 năm tại thị trường Việt Nam
 • Là đối tác hàng đầu của các nhà cung cấp
 • Điều khoản thanh toán cá nhân
 • Miễn phí hỗ trợ khi mua hàng
 • Dịch vụ quản lý gói đăng ký miễn phí