Bảng chọn

Foxit Corporation

Foxit eSign

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    Foxit eSign là giải pháp được xây dựng bởi Foxit Reader. Foxit eSign được thiết kế giúp quản lý các tài liệu đã ký và xử lý các vấn đề phức tạp trong xây dựng và tuân thủ quy trình trong công việc

    Foxit eSign cho phép người dùng lưu trữ các tài liệu đã ký một cách dễ dàng và an toàn trong thư mục Foxit eSign. Ngoài ra, người dùng có thể lựa chọn giải pháp lưu trữ các tài liệu này trên các cơ sở dữ liệu đám mây.

    Bên cạnh sự tiện lợi và thúc đẩy tính hiệu quả trong công việc, Foxit eSign ưu tiên bảo mật tài liệu với các tính năng xác thực hai yếu tố (2FA), kiểm soát khả năng hiển thị trực quan

  • Đặc tính