Bảng chọn

Veriato

Veriato

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    Giải pháp Veriato giúp giám sát hơn 300,000 thiết bị. Ngoài ra, Veriato có thể sử dụng nền tảng dịch vụ đám mây hoặc trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động

  • Đặc tính