Veriato

Veriato

 • Hệ thống giấy phép

  Veriato: Veriato là giấy phép hàng năm cho 1 người dùng. Veriato hoạt động ở bất kỳ thiết bị nào:

  Android

  • Android 4 – 13

  Máy tính Windows

  • Windows 7 – 11

  Mac

  • MacOS 10.8 – 12

  Chromeboo

  • Tất cả Chromebook
 • Mô tả
  Veriato là sản phẩm của công ty Awareness. Veriato là giải pháp giúp doanh nghiệp giám sát và quản lý nhân viên một cách hiệu quả hơn trong bối cảnh làm việc từ xa ngày nay đã tăng thêm sự phức tạp cho mọi người & nhóm bảo mật.

Tại sao Noventiq

 • 10 năm tại thị trường Việt Nam
 • Là đối tác hàng đầu của các nhà cung cấp
 • Điều khoản thanh toán cá nhân
 • Miễn phí hỗ trợ khi mua hàng
 • Dịch vụ quản lý gói đăng ký miễn phí