Chương trình khởi nghiệp JetBrains: Tiết kiệm 50% cho tất cả các công cụ cộng tác và phát triển thông minh Có giá trị đến ngày 27 Thá

Chương trình khởi nghiệp JetBrains: Tiết kiệm 50% cho tất cả các công cụ cộng tác và phát triển thông minh

Điều khoản & điều kiện của chương trình khuyến mãi

Chương trình khởi nghiệp cho phép các công ty khởi nghiệp mua nhiều sản phẩm và đăng ký tối đa 10 giấy phép trong thời gian 5 năm với mức giảm giá 50%

Chương trình khởi nghiệp cho phép các công ty khởi nghiệp mua nhiều sản phẩm và đăng ký tối đa 10 giấy phép trong thời gian 5 năm với mức giảm giá 50%.

Công ty khởi nghiệp của bạn có đủ điều kiện không?

Để đủ điều kiện tham gia Chương trình Khởi nghiệp, hãy đảm bảo công ty của bạn đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Trạng thái riêng tư
 • Thành lập trong vòng 5 năm gần nhất
 • Sự hiện diện của một trang web hoặc các tài liệu tham khảo công khai trực tuyến hiện có

Tại sao JetBrains cho công ty khởi nghiệp của bạn?

JetBrains cung cấp các giải pháp Chuyên nghiệp giúp tăng tốc độ sản xuất, giúp các nhà phát triển tự do phát triển, khám phá, cộng tác và sáng tạo.

 • Các IDE, bao gồm IntelliJ IDEA, PyCharm, PhpStorm, WebStorm, DataGrip và các công cụ khác cung cấp môi trường phát triển có năng lực và tiện dụng.
 • Đối với các nhà phát triển .NET và người dùng Visual Studio, Rider, ReSharper và dotUltimate cung cấp các bộ công cụ năng suất cần thiết.
 • Các công cụ nhóm để cộng tác sáng tạo và hiệu quả: Space, TeamCity, YouTrack và Hub.
 • Học tập thực hành với Học viện tổ chức JetBrains.

Hơn 40.000 công ty khởi nghiệp trên toàn thế giới đã nắm bắt cơ hội với Chương trình Khởi nghiệp JetBrains. Nếu công ty của bạn đáp ứng các yêu cầu và bạn muốn tham gia chương trình này để được giảm giá 50%, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua phương thức liên hệ ưa thích của bạn.

Đừng bỏ lỡ - hãy đăng ký ngay bây giờ để cung cấp cho công ty khởi nghiệp của bạn những công cụ xứng đáng và đưa nó đến tương lai!

Chương trình khởi nghiệp cho phép các công ty khởi nghiệp mua nhiều sản phẩm và đăng ký tối đa 10 giấy phép trong thời gian 5 năm với mức giảm giá 50%.

Công ty khởi nghiệp của bạn có đủ điều kiện không?

Để đủ điều kiện tham gia Chương trình Khởi nghiệp, hãy đảm bảo công ty của bạn đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Trạng thái riêng tư
 • Thành lập trong vòng 5 năm gần nhất
 • Sự hiện diện của một trang web hoặc các tài liệu tham khảo công khai trực tuyến hiện có

Tại sao JetBrains cho công ty khởi nghiệp của bạn?

JetBrains cung cấp các giải pháp Chuyên nghiệp giúp tăng tốc độ sản xuất, giúp các nhà phát triển tự do phát triển, khám phá, cộng tác và sáng tạo.

 • Các IDE, bao gồm IntelliJ IDEA, PyCharm, PhpStorm, WebStorm, DataGrip và các công cụ khác cung cấp môi trường phát triển có năng lực và tiện dụng.
 • Đối với các nhà phát triển .NET và người dùng Visual Studio, Rider, ReSharper và dotUltimate cung cấp các bộ công cụ năng suất cần thiết.
 • Các công cụ nhóm để cộng tác sáng tạo và hiệu quả: Space, TeamCity, YouTrack và Hub.
 • Học tập thực hành với Học viện tổ chức JetBrains.

Hơn 40.000 công ty khởi nghiệp trên toàn thế giới đã nắm bắt cơ hội với Chương trình Khởi nghiệp JetBrains. Nếu công ty của bạn đáp ứng các yêu cầu và bạn muốn tham gia chương trình này để được giảm giá 50%, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua phương thức liên hệ ưa thích của bạn.

Đừng bỏ lỡ - hãy đăng ký ngay bây giờ để cung cấp cho công ty khởi nghiệp của bạn những công cụ xứng đáng và đưa nó đến tương lai!

Khách hàng của chúng tôi