Bảng chọn

Visio Professional 2019. For Government Organizations: Open License + Software Assurance (LicSAPk) - Russian level C, D87-03001

  • Sơ lược về sản phẩm

   • Vĩnh viễn
   • Chính phủ
   • Đăng ký CSP
   • Dành cho văn phòng
   • Phiên bản tiếng Nga
   • Thư điện tử
 • Đặc tính
  • Gia đình Microsoft Visio Professional 2021
  • Ngôn ngữ Phiên bản tiếng Nga
  • Loại tổ chức Chính phủ
  • Hiệu lực Vĩnh viễn
  • Hình thức giao hàng Thư điện tử
  • Số bộ phận của nhà sản xuất D87-03001
 • Mô tả

  Microsoft Visio Professional 2021 là giải pháp lập sơ đồ tại chỗ dành cho những ai muốn bắt đầu nhanh chóng trên các sơ đồ chuyên nghiệp với các mẫu và hình dạng được tạo sẵn. Microsoft Visio Professional 2021 cho phép người dùng tận dụng tất cả các tính năng của Microsoft Visio Standard 2021, cùng với các mẫu bổ sung, tính năng cộng tác, khả năng kết nối dữ liệu và các tiêu chuẩn hỗ trợ để xây dựng và xác thực các sơ đồ hỗ trợ các tiêu chuẩn ngành.