Windows Server Standard 2019. Open License + Software Assurance (LicSAPk) - Single 2License Level C Core, 9EM-00119
  • Sơ lược về sản phẩm

   • Thương mại
   • Đăng ký CSP
   • Dành cho văn phòng
   • Phiên bản tiếng Anh
   • Thư điện tử
   • từ 8 chiếc.
 • Đặc tính
  • Gia đình Microsoft Windows Server Standard 2022
  • Ngôn ngữ Phiên bản tiếng Anh
  • Loại tổ chức Thương mại
  • Cấp độ từ 8
  • Hình thức giao hàng Thư điện tử
  • Số bộ phận của nhà sản xuất 9EM-00119
 • Mô tả

  Microsoft Windows Server Standard 2022 là hệ điều hành máy chủ được xây dựng trên nền tảng vững chắc của Windows Server 2019. Microsoft Windows Server Standard dành cho các môi trường vật lý hoặc ảo hóa tối thiểu. Windows Server CAL là bắt buộc.

Tại sao Noventiq

 • 10 năm tại thị trường Việt Nam
 • Là đối tác hàng đầu của các nhà cung cấp
 • Điều khoản thanh toán cá nhân
 • Miễn phí hỗ trợ khi mua hàng
 • Dịch vụ quản lý gói đăng ký miễn phí