Bảng chọn

Microsoft Project Standard 2019. Open License + Software Assurance (LicSAPk) - Single Level C, 076-01787

  • Sơ lược về sản phẩm

   • Vĩnh viễn
   • Thương mại
   • Đăng ký CSP
   • Dành cho văn phòng
   • Phiên bản tiếng Anh
   • Thư điện tử
 • Đặc tính
  • Gia đình Microsoft Project Standard 2021
  • Ngôn ngữ Phiên bản tiếng Anh
  • Loại tổ chức Thương mại
  • Hiệu lực Vĩnh viễn
  • Hình thức giao hàng Thư điện tử
  • Số bộ phận của nhà sản xuất 076-01787
 • Mô tả

  Microsoft Project Standard 2021 là một sản phẩm phần mềm quản lý dự án. Nó bảo đảm cho các dự án được tổ chức và đi đúng hướng với các công cụ giúp bạn dễ dàng bắt đầu, lập kế hoạch nhanh chóng và hoàn thành các dự án đúng thời hạn và ngân sách. Microsoft Project Standard 2021 cung cấp tính năng quản lý dự án tại chỗ cho những người không cần các công cụ cộng tác và các tính năng nâng cao khác.