Adobe Lightroom w Classic for teams. Thương mại - Gói đăng ký mới. Phiên bản tiếng Việt. Trong vòng 12 tháng. Giấy phép gia hạn trong vòng 3 năm (Áp dụng với đơn hàng từ 10 giấy phép trở lên)

Tại sao Noventiq

  • 10 năm tại thị trường Việt Nam 10 năm tại thị trường Việt Nam
  • Giá thỏa thuận đối với các sản phẩm và dịch vụ của Doanh nghiệp Giá thỏa thuận đối với các sản phẩm và dịch vụ của Doanh nghiệp
  • Điều khoản thanh toán cá nhân Điều khoản thanh toán cá nhân
  • Miễn phí hỗ trợ khi mua hàng Miễn phí hỗ trợ khi mua hàng
  • Dịch vụ quản lý gói đăng ký miễn phí Dịch vụ quản lý gói đăng ký miễn phí