Bảng chọn

VMware

VMware Workstation 16 Player for Linux and Windows

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Bộ lọc
  • Mô tả

    Phần mềm VMware Workstation 16 Player for Linux and Windows (tên gọi trước đó Player Pro) – Phần mềm VMware Workstation 16 Player for Linux and Windows (tên gọi trước đó Player Pro) là một ứng dụng được tối ưu hóa dành cho ảo hóa máy tính để bàn được thiết kế để chạy nhiều hệ điều hành đồng thời trên cùng một máy tính mà không cần khởi động lại. Giao diện VMware Workstation Player thân thiện với người dùng, cũng như một loạt các hệ điều hành được hỗ trợ và khả năng di động linh hoạt máy ảo giúp đơn giản hóa đáng kể nhiệm vụ, cung cấp cho người dùng doanh nghiệp máy tính ảo toàn diện cho nhân viên CNTT.

  • Đặc tính