Bảng chọn

VMware

VMware Workspace ONE

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Bộ lọc
  • Mô tả

    VMware Workspace ONE là một mô hình cung cấp Không gian làm việc dưới dạng 1 dịch vụ (Workplace-as-a-Service) sử dụng nền tảng VMware Workspace ONE, cho phép người dùng trong cùng doanh nghiệp có thể truy cập ứng dụng và dữ liệu đồng nhất bất kể họ đang sử dụng thiết bị gì hoặc đang ở khu vực nào.

  • Đặc tính