Bảng chọn

VMware

VMware vSphere 8 Standard Acceleration Kit for 6 processors

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Bộ lọc
  • Mô tả

    VMware vSphere Standard cung cấp giải pháp đầu vào để hợp nhất cơ bản các ứng dụng nhằm giảm chi phí phần cứng trong khi tăng tốc triển khai ứng dụng. 

  • Đặc tính