Bảng chọn

VMware

VMware vSphere 8

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Bộ lọc
  • Mô tả

    VMware vSphere 8 — the Enterprise Workload Platform, cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho đám mây lai hiện đại. VMware Vsphere có các chức năng tương tự VMware Work Station và VMware Server nhưng phạm vi sử dụng rộng hơn nên phù hợp với doanh nghiệp, tổ chức lớn. VMware giúp tạo cơ sở hạ tầng đám mây kết hợp cùng vị trí cài đặt chính là máy chủ, từ đó mang đến cho doanh nghiệp bộ ứng dụng ảo hóa mà tâm điểm là nền tảng ESX/ESXi

  • Đặc tính