Bảng chọn

VMware

VMware vSphere 7 Standard for 1 processor

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Bộ lọc
  • Mô tả

    VMware vSphere 7 Standard for 1 processor là một bộ phần mềm ảo hóa máy chủ để hợp nhất các ứng dụng cơ bản. Giải pháp cho phép người quản trị hệ thống chạy, quản lý, kết nối và bảo mật các ứng dụng trong một môi trường hoạt động chung.

  • Đặc tính