Bảng chọn

VMware

VMware vSphere 7 Standard Acceleration Kit for 8 processors

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Bộ lọc
  • Mô tả

    VMware vSphere 7 Standard Acceleration Kit for 8 processors – VMware vSphere 7 Standard Acceleration Kit for 8 processors là gói đa năng cung cấp cách dễ dàng để sở hữu tất cả các tính năng cần thiết để thiết lập môi trường VMware mới. Giải pháp bao gồm vSphere Standard for 8 Processors và 1 phiên bản của vCenter Server Foundation.

  • Đặc tính