Bảng chọn

VMware

VMware vSphere 7 Standard Acceleration Kit for 6 processors

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Bộ lọc
  • Mô tả

    VMware vSphere 7 Standard Acceleration Kit for 6 processors – là gói sản phẩm đa năng dễ dàng sở hữu tất cả các thành phần cần thiết để thiết lập môi trường VMware mới. Giải pháp bao gồm vSphere Standard for 6 Processors и và một bản vCenter Server Foundation

  • Đặc tính