Bảng chọn

VMware

VMware vSphere 7 Remote Office Branch Office Standard

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Bộ lọc
  • Mô tả

    VMware vSphere 7 Remote Office Branch Standard là nền tảng ảo hóa hàng đầu với khả năng sao lưu và đảo việc kinh doanh không bị gián đoạn. Giải pháp có thể được mua dưới dạng gói cấp phép cho 25 máy ảo.

  • Đặc tính