Bảng chọn

VMware

VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Bộ lọc
  • Mô tả

    VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) cung cấp một nền tảng ảo hóa hiệu quả về chi phí hàng đầu trong ngành cho các môi trường có khối lượng công việc lên đến 20 máy chủ. Gói sản phẩm vSphere Essentials Plus cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ quyền truy cập vào giải pháp ảo hóa toàn diện, hiệu quả về chi phí để bảo vệ doanh nghiệp trong khi giảm các yêu cầu và chi phí về tài nguyên CNTT.

  • Đặc tính