Bảng chọn

VMware

VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host)

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Bộ lọc
  • Mô tả

    VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host), được thiết kế cho các doanh nghiệp nhỏ, cung cấp ảo hóa cho 3 máy chủ vật lý và quản lý tập trung với vCenter for Essentials.

  • Đặc tính