Bảng chọn

VMware

VMware vSphere 7 Enterprise Plus

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor  là phần mềm ảo hóa máy chủ hàng đầu giúp bạn quản trị, chạy, bảo mật và kết nối các chương trình trên nhiều đám mây trong một môi trường duy nhất. Giải pháp phù hợp với các công ty và nhà cung cấp lớn.

  • Đặc tính