Bảng chọn

VMware

VMware vSphere 7 Bitfusion for 1 processor

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    vSphere Bitfusion tách các tài nguyên vật lý khỏi các máy chủ trong một môi trường. Nền tảng này có thể chia sẻ các GPU trong một cơ sở hạ tầng ảo hóa, dưới dạng một nhóm các tài nguyên có thể truy cập mạng, thay vì các tài nguyên riêng biệt trên mỗi máy chủ. Bitfusion hoạt động trên các khuôn khổ AI, đám mây, mạng và trong các môi trường như máy ảo, vùng chứa và sổ ghi chép. Và Bitfusion sẵn sàng thực hiện ảo hóa khi các bộ tăng tốc phần cứng mới được giới thiệu.

  • Đặc tính