Bảng chọn

VMware

VMware vSphere 7

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    Phần mềm VMware vSphere 7 –. nền tảng ảo hóa hàng đầu để xây dựng cơ sở hạ tầng đám mây.  Giải pháp đảm bảo hoạt động ổn định của các ứng dụng kinh doanh quan trọng và khả năng phản ứng nhanh hơn với các yêu cầu kinh doanh thay đổi. Nền tảng VMware vSphere 7 được thiết kế cho các tổ chức cần ảo hóa hoàn toàn các trung tâm dữ liệu của họ và cung cấp CNTT như một dịch vụ. VMware vSphere 7 mang đến cho khách hàng sức mạnh của điện toán đám mây và cung cấp mức độ bảo mật, tuân thủ và toàn quyền kiểm soát nhất quán đối với tài sản của công ty.

    VMware vSphere 7 cung cấp khả năng trì hoãn các dự án tốn kém làm cản trở công việc của cơ quan tổ chức thông quan việc mở rộng trung tâm dữ liệu với sự hỗ trợ của việc hợp nhất trên 15 máy ảo trên một máy chủ vật lý mà không làm giảm hiệu suất.  Giải pháp vSphere giúp các tổ chức giảm thiểu chi phí trong việc đảm bảo sự liêm tục trong kinh doanh các giải pháp phục hồi sau thảm họa với sự hỗ trợ của mô hình Always-on IT  và bảo vệ nhiều lớp chống lại gián đoạn dịch vụ và mất dữ liệu. Nền tảng này làm giảm chi phí hoạt động và đơn giản hóa đáng kể việc quản lý các môi trường phát triển và kiểm soát chất lượng, phân tán về mặt địa lý, cũng như các môi trường CNTT sản xuất.

    CHÚ Ý! Không bán các sản phẩm VMware không có sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật và đăng ký giấy mua sản phẩm.

  • Đặc tính