Bảng chọn

VMware

VMware Fusion 12 Pro (dành cho Mac)

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    Phần mềm VMware Fusion (dành cho Macbook) –  hệ thống ảo hóa cho phép chạy các ứng dụng Windows trên Mac mà không cần khởi động lại, cung cấp dữ liệu để chia sẻ giữa các máy trạm Mac và PC. Giao diện trực quan của VMware Fusion được thiết kế để tích hợp trực tiếp với hệ điều hành Mac OS X.

  • Đặc tính