Bảng chọn

Microsoft

Microsoft Windows Server CAL 2022

{{trans("configurator.hint.from")}}
 • Bộ lọc
 • Hệ thống giấy phép

  Nếu bạn là khách hàng muốn cấp phép cho Microsoft CSP (Nhà cung cấp giải pháp đám mây), bạn  cần xem xét một số nguyên tắc chính sau:

  1. Mô hình giấy phép đăng ký: Microsoft CSP thường được cấp phép theo mô hình gói đăng ký, có nghĩa là bạn trả tiền cho các dịch vụ bạn sử dụng hàng tháng hoặc hàng năm. Mô hình này cung cấp tính linh hoạt và khả năng mở rộng, vì bạn có thể dễ dàng thêm hoặc lượt bỏ các dịch vụ dựa trên nhu cầu kinh doanh của mình.
  2. Mối quan hệ đối tác: Trong mô hình Microsoft CSP, bạn sẽ được làm việc với một đối tác quản lý tài khoản của bạn, cung cấp hỗ trợ và lập hóa đơn cho các dịch vụ bạn sử dụng. Điều quan trọng là chọn một đối tác đáng tin cậy và đáng tin cậy, người có thể đáp ứng nhu cầu của bạn và cung cấp mức độ hỗ trợ mà bạn yêu cầu.
  3. Cấp phép linh hoạt: Microsoft CSP cung cấp các tùy chọn cấp phép linh hoạt, chẳng hạn như thanh toán hàng tháng, thanh toán hàng năm và thanh toán theo mức độ sử dụng, cho phép bạn chọn mô hình cấp phép phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Bạn cũng có thể thêm hoặc loại bỏ các dịch vụ khi cần thiết, điều này mang lại sự linh hoạt và khả năng mở rộng.
  4. Danh mục dịch vụ đám mây: Microsoft CSP cung cấp nhiều loại dịch vụ đám mây, bao gồm Azure, Office 365, Dynamics 365, và hơn thế nữa. Điều quan trọng là chọn các dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu kinh doanh của bạn và làm việc với một đối tác có thể giúp bạn hiểu và quản lý các dịch vụ này một cách hiệu quả.
  5. Khả năng tự phục vụ: Các đối tác CSP của Microsoft cung cấp khả năng tự phục vụ thông qua các cổng, cho phép bạn xem thông tin sử dụng và thanh toán của mình trong thời gian thực. Điều này cung cấp sự minh bạch và kiểm soát các dịch vụ và chi phí của bạn.

  Nhìn chung, việc cấp phép Microsoft CSP cung cấp tính linh hoạt, có thể mở rộng và tiết kiệm chi phí để truy cập các dịch vụ đám mây của Microsoft. Điều quan trọng là làm việc với một đối tác đáng tin cậy, người có thể giúp bạn điều hướng quy trình cấp phép và cung cấp hỗ trợ bạn cần để tận dụng tối đa các dịch vụ này.

 • Mô tả

  Microsoft Windows Server CAL 2022 là giấy phép cung cấp cho người dùng quyền truy cập các dịch vụ của Microsoft Windows Server. Nếu một tổ chức phụ thuộc vào phần mềm máy chủ mạng để thực hiện các chức năng nhất định, thì cần phải có Client Access License (CAL) để truy cập hợp pháp phần mềm máy chủ này. Giấy phép Microsoft Windows Server CAL 2022 là bắt buộc đối với các phiên bản Microsoft Windows Server 2022 Standard and Datacenter.

  Phần mềm máy chủ yêu cầu Client Access Licenses (CALs) cung cấp một CAL cơ sở và có thể cung cấp một hoặc nhiều Additive CALs. Giấy phép CALs cơ sở truy cập vào chức năng máy chủ. Giấy phép Additive CALs truy cập vào chức năng máy chủ nâng cao và phải được cấp phép ngoài CAL cơ sở tương ứng. Cả hai loại CAL đều có sẵn trên cơ sở mỗi người dùng và mỗi thiết bị.

  • User CAL là CAL dành cho mọi người dùng truy cập vào máy chủ để sử dụng các dịch vụ như lưu trữ tệp hoặc in ấn, bất kể số lượng thiết bị họ sử dụng cho quyền truy cập đó. Mua User CAL có thể có ý nghĩa hơn nếu nhân viên của công ty cần có quyền truy cập chuyển vùng vào mạng công ty bằng cách sử dụng nhiều thiết bị hoặc từ các thiết bị không xác định hoặc nếu có nhiều thiết bị hơn số người dùng trong tổ chức.
  • Device CAL là CAL cho mọi thiết bị truy cập vào máy chủ, bất kể số lượng người dùng sử dụng thiết bị đó để truy cập vào máy chủ. Device CALs có thể có ý nghĩa kinh tế và hành chính hơn nếu công ty có những người lao động dùng chung thiết bị, chẳng hạn, theo các ca làm việc khác nhau.

  Microsoft Windows Server 2022

  Microsoft Windows Server là nền tảng để xây dựng cơ sở hạ tầng của các ứng dụng, mạng và dịch vụ web được kết nối, từ nhóm làm việc đến trung tâm dữ liệu. Nó kết nối các môi trường tại chỗ với Azure, bổ sung thêm các lớp bảo mật đồng thời giúp hiện đại hóa các ứng dụng và cơ sở hạ tầng. Microsoft Windows Server 2022 mang đến nhiều đổi mới trên ba chủ đề chính: bảo mật, tích hợp và quản lý kết hợp Azure và nền tảng ứng dụng.

 • Đặc tính