Google

Google Workspace Business Starter

 • Hệ thống giấy phép

  Áp dụng cho Google Workspace, Cloud Identity và các dịch vụ khác được quản lý trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google.

  Người dùng cần có giấy phép để sử dụng dịch vụ của Google. Ví dụ: người dùng phải có giấy phép Google Workspace thì mới có thể sử dụng Gmail, Google Drive hoặc bất kỳ công cụ Google Workspace nào khác. Một người dùng có thể có giấy phép cho nhiều dịch vụ. Nhiều người dùng không thể dùng chung một giấy phép Google Workspace, ngay cả khi họ không sử dụng tất cả các công cụ.

  Giấy phép dựa trên trang web và dựa trên người dùng

  Đối với một số dịch vụ của Google, chẳng hạn như Android, giấy phép dựa trên trang web. Khi bạn đăng ký dịch vụ, mọi người dùng trong tổ chức của bạn sẽ tự động nhận được giấy phép, ngay cả khi họ đã có giấy phép cho một dịch vụ khác. Bạn không cần chỉ định giấy phép dựa trên trang web.

  Đối với các dịch vụ khác của Google, chẳng hạn như Google Workspace, việc cấp phép dựa trên người dùng. Đối với các dịch vụ này, người dùng cần được chỉ định giấy phép sử dụng dịch vụ.

  Chỉ định giấy phép dựa trên người dùng

  Nếu bạn chỉ mua một dịch vụ của Google có giấy phép dựa trên người dùng, thì tất cả người dùng của bạn sẽ nhận được giấy phép cho dịch vụ đó theo mặc định. Bạn không cần chỉ định giấy phép.

  Bạn cần chỉ định giấy phép nếu áp dụng một trong các trường hợp sau:

  • Bạn đã mua nhiều dịch vụ của Google dựa trên người dùng, chẳng hạn như Google Workspace và Google Voice. Đối với các dịch vụ bao gồm các dịch vụ bổ sung, người dùng chỉ cần giấy phép cho dịch vụ mẹ. Ví dụ: giấy phép cho Google Workspace cấp cho người dùng quyền truy cập vào Gmail, Lịch Google, Drive và tất cả các dịch vụ khác đi kèm với Google Workspace.
  • Bạn đã mua nhiều gói đăng ký của cùng một dịch vụ, chẳng hạn như các phiên bản khác nhau của Google Workspace.
  • Bạn có thể chỉ định giấy phép cho người dùng cá nhân, cho mọi người trong đơn vị tổ chức hoặc cho mọi người trong tổ chức của bạn.

  Quan trọng: Nếu gói đăng ký của bạn thuộc hàng năm, thì bạn chỉ có thể chỉ định số lượng giấy phép như bạn đã mua, bao gồm bất kỳ phương pháp tự động hoặc thủ công nào được mô tả bên dưới. Nếu cố gắng cấp nhiều giấy phép hơn số bạn đã mua, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi và giấy phép sẽ không được cấp. Trong trường hợp đó, bạn cần xóa người dùng hoặc nhận thêm giấy phép.

  Các cách bạn có thể chỉ định giấy phép dựa trên người dùng

  • Chuyển nhượng giấy phép tự động dựa trên người dùng
  • Chuyển nhượng giấy phép thủ công dựa trên người dùng
 • Mô tả
  Google Workspace Business Starter là phiên bản cấp thấp của Google Workspace, một gói năng suất dựa trên đám mây cung cấp cho doanh nghiệp những công cụ cần thiết để hoàn thành công việc.

Tại sao Noventiq

 • 10 năm tại thị trường Việt Nam
 • Là đối tác hàng đầu của các nhà cung cấp
 • Điều khoản thanh toán cá nhân
 • Miễn phí hỗ trợ khi mua hàng
 • Dịch vụ quản lý gói đăng ký miễn phí