Bảng chọn

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Bộ lọc
  • Mô tả

    ​V-Ray là một phần mềm kết xuất hình ảnh, video chất lượng cao được sử dụng dưới dạng công cụ mở rộng (plug-in) của các phần mềm tạo hình 3D. V-Ray tạo ra những hình ảnh 3D có màu sắc, ánh sáng và vật liệu chân thực ở bước render

  • Đặc tính