Bảng chọn

Rhino3d

Rhino3d Rhino 7

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Hệ thống giấy phép

    CÁC LOẠI GIẤY PHÉP CỦA RHINOCEROUS:

    Single-user: Giấy phép người dùng đơn được gán cho một người và chỉ có thể được sử dụng bởi người sử dụng đã đăng ký. Cá nhân đó có thể cài đặt giấy phép trên hai máy tính mà họ sử dụng. Máy tính dành cho công việc PC hoặc Laptop. Và lưu ý rằng trong cùng 1 thời điểm chỉ có 1 máy tính được mở Online.

  • Mô tả

    Rhinoceros dựa trên mô hình toán học NURBS, tập trung vào việc tạo ra các biểu diễn chính xác về mặt đường cong và bề mặt tự do trong đồ họa máy tính. Giúp mô hình hóa các thiết kế một cách chuẩn xác, sẵn sàng cho kết xuất đồ họa, diễn hoạt, vẽ phác thảo, thiết kế và xây dựng, phân tích, và sản xuất

  • Đặc tính