Bảng chọn

KeyShot

KeyShot Pro

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Bộ lọc
  • Mô tả

    KeyShot là chương trình thiết kế đồ họa sử dụng công nghệ Ray-Tracing thời gian thực được dùng để thiết kế đồ họa 3D, ảnh động và các ảnh tương tác. Với kiến trúc xây dựng trên CPU, các ảnh Rendering (kết xuất đồ họa) có thể chạy tốt trên cả PC và MAC và kể cả các máy laptop mà không cần yêu cầu card đồ họa cấu hình cao

  • Đặc tính