Bảng chọn

Corona

Corona Solo

{{trans("configurator.hint.from")}}
 • Hệ thống giấy phép

  CÁC THUÊ BAO CỦA SẢN PHẨM CORONA

  • Corona Solo: Giấy phép cố định trên một máy tính | Bao gồm Corona cho 3ds Max & Corona cho Cinema 4D | Bao gồm hỗ trợ sản phẩm từ đội ngũ kỹ thuật | Quyền sử dụng Thư viện nội dung Chaos Cosmos
  • Corona Premium: Giấy phép không cố định trên một máy tính | Bao gồm Corona cho 3ds Max & Corona cho Cinema 4D | Bao gồm hỗ trợ sản phẩm từ đội ngũ kỹ thuật | Quyền sử dụng Thư viện nội dung Chaos Cosmos | Bao gồm Chaos Phoenix | Phát lại nhanh chóng và mượt mà các chuỗi hình ảnh có độ phân giải cao | Cung cấp các vật liệu cực kỳ thật tế
    
 • Mô tả

  Corona Solo: Giấy phép cố định trên một máy tính. Bao gồm Corona cho 3ds Max & Corona cho Cinema 4D. Bao gồm hỗ trợ sản phẩm từ đội ngũ kỹ thuật. Quyền sử dụng Thư viện nội dung Chaos Cosmos.

 • Đặc tính