Bảng chọn

Barracuda Networks

Barracuda Cloud-to-Cloud Backup

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    Microsoft Office 365 giữ các dữ liệu đã xóa – nhưng trong 93 ngày. Việc khôi phục toàn bộ thư mục và hộp thư là một quá trình thủ công, mất nhiều thời gian. Giải pháp Barracuda Cloud to Cloud Backup (CCB) cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện, hiệu quả về chi phí, có thể mở rộng dữ liệu Office 365 của bạn. CCB tự động sao lưu tất cả email, các dữ liệu OneDrive cho doanh nghiệp, SharePoint, Groups, hay Teams, được lưu trữ trên Barracuda Cloud Storage. Và khi cần khôi phục lại các dữ liệu, bạn chỉ cần một cái nhấp chuột

  • Đặc tính