Bảng chọn

Trimble

SketchUp Pro

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Bộ lọc
  • Mô tả

    SketchUp Pro chứa các chức năng bổ sung như khả năng nhập và xuất các định dạng tệp khác nhau, quyền truy cập vào phần mềm tài liệu 2D, công cụ bố cục và Trình tạo kiểu cho phép bạn tạo kiểu cạnh tùy chỉnh cho các mô hình

  • Đặc tính