Bảng chọn

Altium

Altium Designer

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Bộ lọc
  • Mô tả

    Altium Designer là một ứng dụng chuyên nghành được sử dụng trong phong cách thiết kế mạch điện tử. Nó là một ứng dụng mạnh với nhiều tính năng mê hoặc, tuy nhiên ứng dụng này còn được ít người biết đến so với những ứng dụng phong cách thiết kế mạch khác như orcad hay proteus

  • Đặc tính