Bảng chọn

Bricsys

BricsCAD Ultimate V22

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Bộ lọc
  • Hệ thống giấy phép

    Điểm khác biệt của BricsCAD với các phần mềm CAD khác là chính sách license linh hoạt, bạn có thể mua bản quyền vĩnh viễn, 1 năm hoặc 3 năm, với mô hình triển khai Standalone hoặc Network. Sự quen thuộc đối với những phần mềm CAD khác và hỗ trợ LISP đầy đủ có thể giúp người dùng thuần thục BricsCAD chỉ trong một ngày hoặc ít hơn. Các công cụ học máy cải tiến giúp bạn tăng độ chính xác của bản vẽ và tiết kiệm thời gian làm việc

  • Mô tả

    BricsCAD Ultimate: Gói sản phẩm đầy đủ nhất, kết hợp các tính năng của BricsCAD BIM và BricsCAD Mechanical

  • Đặc tính