Bảng chọn

Barracuda Networks

Barracuda Load Balancer

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    Barracuda Load Balancer ADC là một Bộ điều khiển Phân phối Ứng dụng An toàn cho phép Tính khả dụng, Tăng tốc và Kiểm soát Ứng dụng, đồng thời cung cấp Khả năng Bảo mật Ứng dụng

    Có các phiên bản phần cứng, ảo hoá và đám mây, Barracuda Load Balancer ADC cung cấp khả năng cân bằng tải Layer 4 và Layer 7 nâng cao với SSL Offloading và Application Acceleration. Mô-đun Global Server Load Balancing (GSLB) được tích hợp sẵn cho phép bạn triển khai các ứng dụng của mình trên nhiều vị trí địa lý khác nhau. Mô-đun Application Security đảm bảo bảo vệ toàn diện ứng dụng web, bao gồm chống lại các cuộc tấn công Top 10 OWASP và DDoS, đồng thời giám sát lưu lượng ra ngoài để ngăn chặn mất dữ liệu (Data Loss Prevention)

  • Đặc tính