FORTINET

FortiGate-VM

 • Hệ thống giấy phép

  FortiGate VM: Tường lửa thế hệ tiếp theo của FortiGate-VM có thể được triển khai như một thiết bị ảo trong môi trường đám mây riêng và công cộng, dưới dạng phiên bản BYOL hoặc được cung cấp theo yêu cầu thông qua thị trường đám mây công cộng.

  FortiGate-VM00

  • Thông lượng: 12 Gbps
  • vCPU: 1x lõi vCPU, (tối đa) RAM không giới hạn

  FortiGate-VM01, -VM01V

  • Thông lượng: 12 Gbps
  • vCPU: 1x lõi vCPU, (tối đa) RAM không giới hạn

  FortiGate-VM02, -VM02V

  • Thông lượng: 15 Gbps
  • vCPU: 2 nhân vCPU, (tối đa) RAM không giới hạn

  FortiGate-VM04, -VM04V

  • Thông lượng: 28 Gbps
  • vCPU: 4 nhân vCPU, (tối đa) RAM không giới hạn

  FortiGate-VM08, -VM08V

  • Thông lượng: 33 Gbps
  • vCPU: 8 nhân vCPU, (tối đa) RAM không giới hạn

  FortiGate-VM16, -VM16V

  • Thông lượng: 36 Gbps
  • vCPU: 16x lõi vCPU, (tối đa) RAM không giới hạn

  FortiGate-VM32, -VM32V

  • Thông lượng: 50 Gbps
  • vCPU: 32x lõi vCPU, (tối đa) RAM không giới hạn

  FortiGate-VMUL, -VMULV

  • vCPU: Không giới hạn lõi vCPU và RAM

  Dịch vụ FortiCare: Dịch vụ FortiCare giữ an toàn cho cơ sở hạ tầng Fortinet và dữ liệu quan trọng của bạn. FortiCare Services cung cấp hỗ trợ toàn cầu trên cơ sở từng sản phẩm, giải quyết mọi vấn đề kỹ thuật. Tất cả các dịch vụ hỗ trợ của FortiCare bao gồm cập nhật chương trình cơ sở, quyền truy cập vào cổng hỗ trợ và các tài nguyên kỹ thuật liên quan, báo cáo sự cố kỹ thuật (qua web, trò chuyện và điện thoại) và tùy chọn trả lại phần cứng.

  FortiCare Support Services là dịch vụ hỗ trợ trên mỗi thiết bị và cung cấp cho khách hàng quyền tiếp cận với hơn 1.800 chuyên gia để đảm bảo hoạt động hiệu quả và hiệu quả cũng như duy trì khả năng của Fortinet. Hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu được cung cấp 24x7 với các tiện ích bổ sung linh hoạt, bao gồm thỏa thuận mức dịch vụ nâng cao (SLA) và thay thế phần cứng cao cấp thông qua hơn 200 kho hàng trong nước.

  Advanced Support là các dịch vụ dựa trên tài khoản và cung cấp hướng dẫn kinh doanh và quản lý tài khoản thường xuyên thông qua các tài nguyên được chỉ định để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, Thỏa thuận hỗ trợ doanh nghiệp (ESA) có sẵn để đơn giản hóa việc sử dụng dịch vụ.

  Professional Services cung cấp khả năng triển khai nhanh và tối ưu hóa cấu hình thông qua QuickStart hoặc các cam kết tùy chỉnh tận dụng dịch vụ của các chuyên gia có tay nghề cao để tăng độ chính xác ngay lần đầu và tránh các sự cố tốn kém sau khi triển khai.

Tại sao Noventiq

 • 10 năm tại thị trường Việt Nam
 • Là đối tác hàng đầu của các nhà cung cấp
 • Điều khoản thanh toán cá nhân
 • Miễn phí hỗ trợ khi mua hàng
 • Dịch vụ quản lý gói đăng ký miễn phí