Bảng chọn

Safetica

Safetica ONE

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    Safetica được thành lập vào năm 2007 & hiện đang có trụ sở chính tại Cộng Hòa Séc. Safetica cung cấp các giải pháp ngăn ngừa mất dữ liệu trên nền tảng đám mây cũng như bảo vệ các mối đe dọa trong nội bộ của các tổ chức, đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu

    Safetica đã có mặt tại hơn 120 quốc gia và nhận được rất nhiều đánh giá & giải thưởng từ các tổ chức uy tín như Gartner, Info Tech Research Group, Radicati, GetApp, Capterra, SourceForce.

  • Đặc tính