Bảng chọn
Palo Alto Networks, Inc.

Palo Alto Networks Prisma

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    Palo Alto Networks PRISMA – Giải phải là nền tảng bảo vệ ứng dụng trên nền tảng đám mây (CNAPP) giúp bảo mật các ứng dụng từ mã đến đám mây. Giải pháp cung cấp khả năng hiển thị toàn diện và phát hiện mối đe dọa trên cơ sở hạ tầng đám mây

  • Đặc tính