Bảng chọn
Bitdefender

Bitdefender Internet Security

{{trans("configurator.hint.from")}}
 • Hệ thống giấy phép

  Bitdefender cung cấp nhiều loại sản phẩm với các tùy chọn cấp phép khác nhau. Dưới đây là tổng quan về thông tin cấp phép cho một số sản phẩm phổ biến của họ:

  Bitdefender Antivirus Plus

  • Sản phẩm này có thể được cấp phép cho một, ba, năm hoặc mười thiết bị trong một, hai hoặc ba năm.

  Bitdefender Internet Security

  • Sản phẩm này có thể được cấp phép cho một, ba, năm hoặc mười thiết bị trong một, hai hoặc ba năm.

  Bitdefender Total Security

  • Sản phẩm này có thể được cấp phép cho tối đa mười thiết bị trong một, hai hoặc ba năm.

  Bitdefender Family Pack

  • Sản phẩm này có thể được cấp phép cho tối đa mười lăm thiết bị trong một, hai hoặc ba năm.

  Bitdefender Small Office Security

  • Sản phẩm này có thể được cấp phép cho tối đa 50 thiết bị trong một, hai hoặc ba năm.

  Điều đáng chú ý là Bitdefender cũng cung cấp nhiều giải pháp bảo mật dành cho doanh nghiệp với các tùy chọn cấp phép linh hoạt, bao gồm đăng ký hàng tháng và hàng năm.

 • Mô tả

  Giữ an toàn cho Windows và tất cả các mối đe dọa trên mạng: Bảo vệ đa lớp của Bitdefender giúp bạn và mạng của bạn an toàn trước mọi mối đe dọa nhắm vào hệ điều hành Windows của bạn

  Không ảnh huởng hiệu suất thiết bị: Bitdefender Internet Security phản ứng tức thì với phần mềm độc hại mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống

 • Đặc tính