Bảng chọn

Bitdefender

Bitdefender GravityZone Business Security

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    GravityZone Business Security được kết hợp giữa công nghệ máy học, chẩn đoán có chữ ký và nhiều kỹ thuật khác để phục vụ bảo vệ chống lại tất cả các loại phần mềm độc hại, các mối đe dọa như lừa đảo, ransomware, khai thác và zero-day.

  • Đặc tính