Bảng chọn
Barracuda Networks

Barracuda Backup

{{trans("configurator.hint.from")}}
 • Hệ thống giấy phép

  Barracuda Networks cung cấp nhiều loại sản phẩm, vì vậy thông tin cấp phép có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm cụ thể. Tuy nhiên, đây là một số điểm chung về cấp phép sản phẩm Barracuda:

  Giấy phép dựa trên gói đăng ký

  Hầu hết các sản phẩm của Barracuda được cấp phép trên cơ sở đăng ký. Điều này có nghĩa là khách hàng phải trả một khoản phí hàng năm để sử dụng sản phẩm và nhận các bản cập nhật cũng như hỗ trợ trong thời gian đăng ký.

  Thời hạn

  Thời hạn đăng ký có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm, nhưng chúng thường nằm trong khoảng từ một đến năm năm.

  Các cấp độ giấy phép

  Nhiều sản phẩm của Barracuda có nhiều cấp độ giấy phép, cung cấp các mức chức năng và hỗ trợ khác nhau. Ví dụ: giấy phép cơ bản có thể chỉ bao gồm hỗ trợ đơn giản, trong khi giấy phép cấp cao hơn có thể bao gồm hỗ trợ 24/7 và các tính năng nâng cao.

  Thiết bị ảo và vật lý

  Một số sản phẩm của Barracuda có sẵn dưới dạng thiết bị ảo có thể chạy trên cơ sở hạ tầng phần cứng hoặc đám mây hiện có của khách hàng, trong khi những sản phẩm khác có sẵn dưới dạng thiết bị vật lý được gửi đến khách hàng.

  Gia hạn

  Khách hàng cần gia hạn gói đăng ký khi hết thời hạn đăng ký để tiếp tục sử dụng sản phẩm và nhận các bản cập nhật và hỗ trợ.

 • Mô tả

  Barracuda Backup là một giải pháp giúp bảo vệ các cơ sở hạ tầng phức tạp & các cuộc tấn công mạng có chủ đích. Ngoài ra, Barracuda Backup có cấu hình đơn giản và việc quản lý đơn giản giúp cho doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm về việc bảo vệ cơ sỡ dữ liệu

  Lỗi người dùng, xoá nhầm dữ liệu, sự kiện bất khả kháng và các cuộc tấn công mạng đều có thể đe dọa doanh nghiệp của bạn. Barracuda bảo vệ dữ liệu ở bất cứ đâu, bao gồm:

  • Tệp nằm trên thiết bị vật lý, môi trường ảo hoá hoặc đám mây
  • Office 365 bao gồm dữ liệu SharePoint và OneDrive
  • Dữ liệu SQL
  • Dữ liệu đã sao lưu có thể được sao chép sang vị trí bên ngoài mà bạn chọn, bao gồm kho lưu trữ bảo mật trên Barracuda Cloud, một vị trí nào đó khác khác hoặc AWS
 • Đặc tính