Bảng chọn

Barracuda Networks

Barracuda Backup

{{trans("configurator.hint.from")}}
 • Mô tả

  Barracuda Backup là một giải pháp giúp bảo vệ các cơ sở hạ tầng phức tạp & các cuộc tấn công mạng có chủ đích. Ngoài ra, Barracuda Backup có cấu hình đơn giản và việc quản lý đơn giản giúp cho doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm về việc bảo vệ cơ sỡ dữ liệu

  Lỗi người dùng, xoá nhầm dữ liệu, sự kiện bất khả kháng và các cuộc tấn công mạng đều có thể đe dọa doanh nghiệp của bạn. Barracuda bảo vệ dữ liệu ở bất cứ đâu, bao gồm:

  • Tệp nằm trên thiết bị vật lý, môi trường ảo hoá hoặc đám mây
  • Office 365 bao gồm dữ liệu SharePoint và OneDrive
  • Dữ liệu SQL
  • Dữ liệu đã sao lưu có thể được sao chép sang vị trí bên ngoài mà bạn chọn, bao gồm kho lưu trữ bảo mật trên Barracuda Cloud, một vị trí nào đó khác khác hoặc AWS
 • Đặc tính