Bảng chọn

Trend Micro, Inc.

Trend Micro Endpoint Security Apex One

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    Trend Micro Endpoint Security hay Apex One cung cấp khả năng phát hiện và ứng phó mối đe dọa tự động tiên tiến chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng, bao gồm cả phần mềm không có mã và ransomware.

    Nhận thông tin chi tiết có thể hành động, khả năng điều tra mở rộng và khả năng hiển thị tập trung bằng cách sử dụng bộ công cụ EDR tiên tiến, tích hợp SIEM mạnh mẽ và bộ API mở. Thực hiện điều tra mối đe dọa thông qua EDR tích hợp và mở rộng hoặc bằng cách tăng cường các nhóm bảo mật của bạn với tùy chọn dịch vụ được quản lý.

    Trong bối cảnh công nghệ phát triển, bạn cần bảo mật vượt ra ngoài chương trình diệt virus truyền thống. Trend Micro Endpoint Security – Apex One cung cấp phát hiện, phản ứng và điều tra mối đe dọa trong một tác nhân duy nhất. Loại bỏ nhiều nhà cung cấp và bảng điều khiển và có được sự linh hoạt triển khai thông qua cả hai tùy chọn triển khai SaaS và tại chỗ.

  • Đặc tính