Bảng chọn

Trend Micro, Inc.

Trend Micro Email Security

{{trans("configurator.hint.from")}}
  • Mô tả

    Trend Micro Email Security giải quyết toàn bộ vòng đời của mối đe dọa từ bảo vệ, đến phát hiện và ứng phó. Trend Micro bảo vệ chống lại các mối đe dọa email gửi đến doanh nghiệp như ransomware, giả mạo, lừa đảo và các cuộc tấn công nhắm mục tiêu đồng thời cung cấp cho doanh nghiệp các công cụ để phát hiện các mối đe dọa nội bộ đang lan truyền trong doanh nghiệp.

    Trend Micro nhanh chóng chia sẻ thông tin về mối đe dọa với các lớp bảo mật khác và cho phép doanh nghiệp tìm kiếm email và hệ thống cộng tác của mình để tìm phần mềm độc hại hoặc vi phạm tuân thủ hiện có

    Trend Micro cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện khỏi các mối đe dọa giả mạo & lừa đảo. Bảo mật XGen kết hợp sử dụng các kỹ thuật phòng thủ đa thế hệ để phát hiện chính xác phạm vi rộng nhất của các cuộc tấn công email. Sau đó dần dần các kỹ thuật nâng cao được áp dụng cho phân tích chính xác hơn nhằm hạn chế sự chậm trễ trong việc kiểm duyệt độ an toàn của email gửi/nhận

  • Đặc tính