Bảng chọn

JetBrains

JetBrains JetBrains
Tải xuống bảng giá
 • Công ty JetBrains của Czech được thành lập vào năm 2000. Là đơn vị nổi tiếng, chuyên cung cấp các giải pháp mới cho các nhà phát triển phần mềm khác nhau. Công ty đã phát triển thành công các công cụ làm việc đáng tin cậy, đa chức năng và đơn giản, được thiết kế giúp phát triển nhanh chóng các chương trình máy tính với các ngôn ngữ C #, Java, ASP.NET và VB.NET. Nhờ các công nghệ tiên tiến được sử dụng thành công trong các giải pháp của JetBrains s.r.o, chất lượng mã và năng suất công việc của lập trình viên ngày càng được nâng cao.

  Hơn 3.000 công ty tại 70 quốc gia trên thế giới sử dụng các sản phẩm phần mềm của các phát triển trong các lĩnh vực khác nhau như: công nghệ sinh học, hạ tầng CNTT, ngân hàng, tài chính, phát triển các sản phẩm phần mềm di động, công nghiệp lớn. Các giải pháp hợp lý của công ty được sử dụng thành công như một khóa đào tạo thực hành cho loại hình lập trình định hướng trong các trường kỹ thuật.

  Giấy phép bản quyền Jetbrains đã được sở hữu bởi American Express, Medical Systems, Bank Of America, Ford, Walt Disney GE, Hewlett-Packard Company và những công ty khác.

  Các giải pháp mới của công ty hàng năm đã giành các giải thưởng lớn, điều này là minh chứng cho sự phổ biến của chương trình JetBrains trong giới chuyên gia CNTT.

 • Các chương trình bản quyền phần mềm của JetBrains:

  Commercial – chương trình dành cho doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội mong muốn sử dụng phần mềm JetBrains cho mục đích thương mại. Tất cả các nhân của các tổ chức đều có thể sử dụng giấy phép đã đăng ký dưới danh nghĩa tổ chức trên mọi máy tính PC, với điều kiện tổng số người dùng đồng thời không vượt quá số lượng giấy phép đã mua. Giấy phép được đăng ký dưới tên của một người dùng cụ thể chỉ có giá trị đối với cá nhân đó. Giấy phép có giá trị vô thời hạn và có giá trị đối phiên bản hiện tại của phần mềm, cũng như các bản cập nhật được phát hành trong thời hạn của thỏa thuận cấp phép.

  Personal – chương trình dành cho người dùng cá nhân mong muốn sở hữu phần mềm JetBrains cho mục đích thương mại. Giấy phép được đăng ký dưới tên của một người dùng cụ thể chỉ có giá trị đối với cá nhân đó. Việc đồng thời sử dụng bản quyền và chuyển giao giấy phép bản quyền cho người khác là không được phép. Giấy phép có giá trị vô thời hạn và có giá trị đối phiên bản hiện tại của phần mềm, cũng như các bản cập nhật được phát hành trong thời hạn của thỏa thuận cấp phép.

  Academic – chương trình dành cho các tổ chức học thuật công lập bao gồm: các trường học, các trung cấp, cao đẳng và các trường đại học. Có thể sở hữu giấy phép bản quyền dành cho các học sinh, sinh viên và giáo viên và được sử dụng với mục đích học tập và nghiên cứu. Số lượng người dùng giấy phép tại cùng một thời điểm bị giới hạn bởi tổng số giấy phép đã mua. Giấy phép có giá trị vô thời hạn và có giá trị đối phiên bản hiện tại của phần mềm, cũng như các bản cập nhật được phát hành trong thời hạn của thỏa thuận cấp phép.

  Classroom – chương trình dành cho các cơ sở công lập. Phần mềm được sở hữu theo chương trình này chỉ được sử dụng với mục đích giáo dục.  Số lượng người dùng phần mềm không bị giới hạn. Giấy phép có giá trị trong một năm và cần phải nâng cấp thường xuyên. Số lượng người đùng phần mềm không bị giới hạn. Giấy phép là miễn phí, có giá trị trong một năm và cần phải nâng cấp thường xuyên.

  Open Source – chương trình dành cho các nhà phát triển các dự án với mã nguồn mở. Phần mềm được mua theo chương trình này không được sử dụng cho mục đích thương mại. Số lượng người dùng phần mềm không bị giới hạn. Giấy phép là miễn phí, có giá trị trong một năm và yêu cầu cập nhật thường xuyên.

Trạng thái của chúng tôi