Bảng chọn

Microsoft 365 SMB cho các khách hàng mới, Upsell và CSP Legacy cho chương trình khuyến mãi gia hạn CSP NCE - thời hạn ưu đãi

Còn hiệu lực Kết thúc vào ngày mai

Chương trình khuyến mãi cung cấp ưu đãi 16,67% khi đăng ký hàng tháng (CSP NCE) cho các sản phẩm được liệt kê bên dưới: 
Microsoft 365 Business Basic 
Microsoft 365 Business Standard 
Microsoft 365 Business Premium 
Microsoft 365 Apps for Business  
Microsoft Teams Essentials 
Microsoft Defender for Business  
Để nhận ưu đãi, khách hàng sẽ phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: 
1) Khách hàng mới mua Microsoft 365 lần đầu. 
2) Khách hàng hiện tại nâng cấp lên Microsoft 365 Business Premium. 
3) Khách hàng CSP Legacy gia hạn lên NCE với cùng dòng sản phẩm.

Khách hàng của chúng tôi