Microsoft 365 SMB cho các khách hàng mới, Upsell và CSP Legacy cho chương trình khuyến mãi gia hạn CSP NCE - thời hạn ưu đãi Khuyến mãi đã kết thúc
Khuyến mãi đã kết thúc

Microsoft 365 SMB cho các khách hàng mới, Upsell và CSP Legacy cho chương trình khuyến mãi gia hạn CSP NCE - thời hạn ưu đãi

Chương trình khuyến mãi cung cấp ưu đãi 16,67% khi đăng ký hàng tháng (CSP NCE) cho các sản phẩm được liệt kê bên dưới: 
Microsoft 365 Business Basic 
Microsoft 365 Business Standard 
Microsoft 365 Business Premium 
Microsoft 365 Apps for Business  
Microsoft Teams Essentials 
Microsoft Defender for Business  
Để nhận ưu đãi, khách hàng sẽ phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: 
1) Khách hàng mới mua Microsoft 365 lần đầu. 
2) Khách hàng hiện tại nâng cấp lên Microsoft 365 Business Premium. 
3) Khách hàng CSP Legacy gia hạn lên NCE với cùng dòng sản phẩm.

So sánh các tính năng ca MS Business bên dưới hoc nhn giy phép dùng th min phí

Tính năng

365 Business Basic

365 Apps

365 Standard

365 Business Premium

Tính năng

Email và lịch

+

+

+

+

Họp trực tuyến

+

+

+

+

Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp

+

+

+

+

Làm việc nhóm 

+

+

+

+

Phiên bản ứng dụng trên web

+

+

+

+

Phiên bản ứng dụng trên máy tính

 

+

+

+

Tính năng bảo vệ trước mối đe dọa nâng cao

 

 

+

+

Quản lý thiết bị

 

 

+

+

Bảo vệ thông tin

 

 

+

+

Phục hồi ứng dụng đám mây

 

 

 

+

Công cụ tuân thủ nguyên tác

 

 

 

+

Hệ thống gọi điện và kế hoạch gọi điện

 

 

 

+

Nhng ng dng bao gm

Word

+

+

+

+

Excel

+

+

+

+

PowerPoint

+

+

+

+

Teams

+

 

+

+

Outlook

+

+

+

+

Exchange

+

 

+

+

OneDrive

+

+

+

+

Sharepoint

+

 

+

+

Access (chỉ dành cho PC)

 

+

+

+

Publisher (chỉ dành cho PC)

 

+

+

+

Intune

 

 

 

+

Azure Information Protection

 

 

 

+

Liên hệ với chúng tôi để có thể nhận giấy phép dùng thử miễn phí cho doanh nghiệp và nhóm của bạn. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ tợ bạn đưa ra lựa chọn tốt nhất.

Hiển thị mô tả Ẩn mô tả

Khách hàng của chúng tôi