Khuyến mãi gói đăng ký Microsoft 365 Business Premium hàng năm frontend.special_offer.expired
frontend.special_offer.expired

Khuyến mãi gói đăng ký Microsoft 365 Business Premium hàng năm

Đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới với Microsoft Business Premium, một giải pháp toàn diện được thiết kế để trao quyền cho tổ chức của bạn. Hãy khám phá những tính năng sau nhằm cách mạng hóa cách làm việc của bạn:

  • Email cấp doanh nghiệp: Xây dựng uy tín với các địa chỉ email được cá nhân hóa phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của bạn, củng cố niềm tin và nâng cao hình ảnh thương hiệu của bạn.
  • Lưu trữ đám mây an toàn: Bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn bằng bộ lưu trữ đám mây an toàn và đáng tin cậy, đảm bảo sự an tâm và dễ dàng truy cập vào các tệp của bạn từ mọi nơi, mọi lúc.
  • Làm việc nhóm: Thúc đẩy sự cộng tác liền mạch giữa các thành viên trong nhóm thông qua lịch dùng chung, đồng tác giả tài liệu và các công cụ cộng tác theo thời gian thực giúp tăng năng suất và hiệu quả.
  • Ứng dụng cấp doanh nghiệp: Truy cập bộ ứng dụng kinh doanh mạnh mẽ như Word, Excel, PowerPoint, v.v., cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và chia sẻ tài liệu dễ dàng.
  • Bảo mật mạnh mẽ: Bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi các mối đe dọa an ninh mạng bằng các tính năng bảo mật nâng cao, bao gồm bảo vệ khỏi mối đe dọa, ngăn ngừa mất dữ liệu và mã hóa, giúp giữ an toàn cho thông tin nhạy cảm của bạn.

Khách hàng của chúng tôi