Bảng chọn

Microsoft Exchange Server Standard. For Academic Organizations: Open License + Software Assurance (LicSAPk) - Single No Level, 312-02203

  • Sơ lược về sản phẩm

   • Vĩnh viễn
   • Giáo dục
   • Đăng ký CSP
   • Dành cho văn phòng
   • Phiên bản tiếng Anh
   • Thư điện tử
 • Đặc tính
  • Gia đình Microsoft Exchange Server 2019
  • Ngôn ngữ Phiên bản tiếng Anh
  • Loại tổ chức Giáo dục
  • Hiệu lực Vĩnh viễn
  • Hình thức giao hàng Thư điện tử
  • Số bộ phận của nhà sản xuất 312-02203
 • Mô tả

  Microsoft Exchange Server 2019 mang đến một tập hợp công nghệ, tính năng và dịch vụ mới cho Exchange Server, nền tảng nhắn tin để cung cấp email, lập lịch trình và công cụ cho các ứng dụng dịch vụ nhắn tin và cộng tác tùy chỉnh. Microsoft Exchange Server 2019 mang đến một tập hợp công nghệ, tính năng và dịch vụ mới cho Exchange Server, nền tảng nhắn tin cung cấp email, lập lịch và công cụ cho các ứng dụng dịch vụ nhắn tin và cộng tác tùy chỉnh. Mục tiêu của nó là hỗ trợ mọi người và tổ chức khi thói quen làm việc của họ phát triển từ trọng tâm giao tiếp sang trọng tâm cộng tác. Đồng thời, Exchange 2019 giúp giảm tổng chi phí quyền sở hữu cho dù bạn triển khai Exchange 2019 tại chỗ hay cung cấp hộp thư của mình trên đám mây.